Flisning av träavfall

SydFlis i Lockarp strax söder om Malmö erbjuder flisning av ris och överblivet material från avverkning. Vi tar emot returträ och träavfall för flisning på vår anläggning, men utför även flisning ute på plats hos kund. I vår maskinpark finns allt vi behöver för att frakta flismaskinen till och från platsen samt lastbilsekipage för flistransporter.

Förutom flisning erbjuder vi även siktning/harpning av matjord, kompost, grus och makadam med mobilt siktverk.

Vår anläggning är på 20.000 kvadratmeter och halva denna yta är asfalterad för trä och flisupplag.

Vår välutrustade verkstad på anläggningen ombesörjer att maskinerna hålls i trim och att reparationer snabbt utförs för att undvika tidsödande driftstopp.

SydFlis AB vänder sig till både företag och kommuner har kontrakt för materialhantering med flertalet kommuner och återvinningsförretag i Skåne-regionen. Vi erbjuder allt från helhetslösningar till att ta hand om delar av hanteringen och anpassar våra tjänster efter kundens önskemål.

 
Vi är medlemmar i ME (Maskinentreprenörerna).