Miljöpolicy

Miljöansvarig/ Miljöpolicy/ Miljömål

Marcus Eriksson - Företaget är inte miljöklassificerat enligt ISO 14000 utan har nedanstående miljömål.

Maskiner med miljövänlig utrustning

Att vid inköp av maskiner och tillbehör kräva en miljödeklaration vad gäller utsläpp från motor och att använda miljövänliga oljor.

Tillsyn, oljeläckage och bränsleläckage

Att lämna använda oljor, filter, däck och batterier till mottagare som på ett korrekt och effektivt sätt återanvänder eller destruerar dessa.

Rengöringsmedel

Att vid rengöring av maskiner och utrustning använda nedbrytningsbara rengöringsmedel.

Förvaring av oljor och bränsle

Att förvara oljor och bränsle på ett säkert sätt. Godkända och besiktigade tankar.

Miljöbedömning av leverantörer

Att tillse att leverantörer och underleverantörer har samma eller jämförbar miljöpolicy som det egna företaget.

Övrigt

Att företaget alltid lever upp till kundernas krav och förväntningar i miljöarbetet och håller dessa informerade om eventuella förändringar.