Harpning av matjord, kompost samt flis i Skåne

SydFlis erbjuder flisning av träavfall och transport av flis i södra Sverige. Vi utför även harpning av matjord och kompost m.m. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Sydflis AB
Box 300 22
200 61 LIMHAMN
Kontaktperson
Marcus Eriksson
Tel: 0708-466217
Fax: 040-468115
E-post: sydflis@gmail.com