Organisationen

Försäkringar

Alla försäkringar är tecknade i Trygg-Hansa till fullvärde vilket ger ett gott skydd åt företaget och beställaren. Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna.

Ekonomi

Företaget har god ekonomi. Omsättningen är för närvarande omkring 10 mkr.
Fakturering sker enligt det avtal som ingås med beställaren.
Betalnings villkor: 30 dagar
Revisionsbyrå: Aktiv revision och redovisning
Kontaktperson: Bo Levin, Klagshamn
Telefon: 040-46 82 18

Företaget har F-skatt och bevis härpå lämnas vid begäran.

Utrustning/kontroller

Samtliga maskiner revisions- och brandbesiktigas vart år enligt lag. Som bevis för detta förs protokoll på senast utförda besiktning. Exemplar av sådant protokoll finns i maskinen. Föraren uppvisar på begäran sitt förarbevis för den maskin som används.

Inköp/upphandling

Inköp från leverantörer görs av Marcus Eriksson. Inköp göres i första hand från välkända leverantörer med god kvalitet och punktliga leveranser.

Försäljning/upphandling

Företaget utför arbeten i huvudsak på två sätt: timtidsuthyrning och anbud.

Timtid uthyrning

All maskintid ersättes med ett på förhand uppgjort timpris inkl. förare och drivmedel. Överenskommelse göres med beställaren om pris gällande maskintransport och olika typer av utrustning som kan komma till användning vid utförandet av arbetet.