Mottagning av trämaterial på flisupplag i Lockarp

På vår anläggning i Lockarp har vi möjlighet att sköta service och underhåll av maskiner och utrustning. Här finns en välsorterad verkstad för underhållsarbete, uppställningsytor för maskiner och stationära bränsletankar vilka står på betongyta med översvämningsskydd.

Vi har säkra avfallscontainrar för miljöfarligt avfall såsom uttjänta bränslefilter och smörjpatroner. Detta forslas till kemiavfall för säker destruktion.

För våra anställda finns lunchrum med tillagningsmöjligheter och kyl/frys. Det finns också omklädningsrum och dusch.

På vår anläggning har vi också mottagning av trämaterial för flisning. Anläggningen är på totalt 20 000 kvadratmeter varav hälften är asfalterad för flisupplag.