Flisentreprenader i Sydsverige

Affärsidé och mål

Att utföra flisentreprenader i egen regi. Att vara underleverantör åt värmeverk och kommuner samt att anpassa maskinpark och kunnande till kundernas behov.

Sydflis AB erbjuder sina kunder hög kvalitet på tjänster, maskiner och material samt kompetent personal. Sydflis AB arbetar med kvalitet/miljö och dokumenterade rutiner som tillfredställer kundernas krav. Det ger ökad konkurrenskraft och fler nöjda kunder.

Avgränsningar

Företaget utför idag arbeten i första hand i södra Sverige. Dock utföres jobb även i andra delar av landet.